ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΣΙΑ ΠΟΠ & ΠΓΕ


Η ελληνική οινική νομοθεσία προβλέπει 2
μεγάλες 
κατηγορίες
ελληνικών οίνων
:«Οίνοι Ονομασίας Προέλευσης» (VQPRD
– Vin de Qualité Produit Dans Une Région Déterminée), που
περιλαμβάνουν τους οίνους ΟΠΑΠ και
ΟΠΕ.

Είναι δηλαδή οι οίνοι με «Ονομασία Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος»
και οι οίνοι με «Ονομασία Προελεύσεως Ελεγχόμενη», αντίστοιχα
(οίνοι ΠΟΠ της Ελλάδας). «Επιτραπέζιοι Οίνοι» (εδώ περιλαμβάνονται οι
«Τοπικοί Οίνοι» –οίνοι ΠΓΕ της Ελλάδας–, οι οίνοι με «Ονομασία κατά
Παράδοση» και οι απλοί Επιτραπέζιοι Οίνοι.

Οι

ΠΟΠ  
περιλαμβάνουν
την κατηγορία ελληνικών οίνων «Οίνοι Ονομασίας Προέλευσης» (ΟΠΑΠ
και ΟΠΕ).Οι περιοχές που παράγονται οι οίνοι ΟΠΑΠ – «Ονομασία Προελεύσεως
Ανωτέρας Ποιότητος»

είναι ουσιαστικώς οι ιστορικές αμπελουργικές και οινοπαραγωγικές
περιοχές  της Ελλάδας. Εκεί έχουν οροθετηθεί αμπελουργικές
ζώνες με βάση όρια γεωγραφικα και κάποιες δεσμεύσεις ως προς τα
υψόμετρα ή φυσικά και τεχνητά όρια. Με την εξαίρεση δύο περιοχών,
οι ποικιλιακές συνθέσεις ορίζονται μόνον από ελληνικές γηγενείς
ποικιλίες αμπέλου. Σε όλες τις ζώνες υπάρχουν δεσμεύσεις ως προς
τις μέγιστες επιτρεπόμενες στρεμματικές αποδόσεις και διάφορες
άλλες προϋποθέσεις ως προς τις οποίες οι οίνοι
ελέγχονται.

Οι οίνοι ΟΠΑΠ, που φέρουν υποχρεωτικώς στο λαιμό της φιάλης
μια χαρακτηριστική ερυθρή ταινία, πρέπει απαραιτήτως να παράγονται
σε οινοποιεία που βρίσκονται εντός της αμπελουργικής ζώνης
τους.
Εκτός δηλαδή από τα σταφύλια που προέρχονται
υποχρεωτικώς από τη ζώνη, η οινοποίηση πρέπει να γίνεται σε
οινοποιεία που έχουν εγκαταστάσεις εντός
αυτής. Οι ζώνες των οίνων ΟΠΕ – «Ονομασία Προελεύσεως Ελεγχόμενη»


είναι εξίσου ιστορικές αμπελουργικά και καθορισμένες γεωγραφικά
περιοχές, στις οποίες οι οίνοι ΟΠΕ παράγονται από οινοποιεία μέσα
στη ζώνη. Οι οίνοι ΟΠΕ, που φέρουν υποχρεωτικώς στο λαιμό της
φιάλης μια χαρακτηριστική μπλε ταινία, έχουν όλες τις προϋποθέσεις
των οίνων ΟΠΑΠ και επιπλέον, αυξημένες απαιτήσεις σε περιεκτικότητα
σακχάρων. Ο λόγος είναι ότι πρόκειται αποκλειστικώς για
γλυκείς οίνους, που παράγονται με δύο
τρόπους:• Προσθήκη αλκοόλ οινικής προέλευσης (πρώην ενισχυμένοι οίνοι –
πλέον οίνοι λικέρ). Τέτοιοι οίνοι φέρουν το χαρακτηρισμό «φυσικός
γλυκύς». Η χρήση του αλκοόλ κάνει αυτούς τους οίνους
«ελεγχόμενους».


• Με συμπύκνωση των σταφυλιών με διάφορες φυσικές τεχνικές
(υπερωρίμαση στο πρέμνο, έκθεση στον ήλιο –λιαστά σταφύλια– λιάσιμο
ή αερισμός μετά τον τρύγο). Αυτοί οι οίνοι έχουν το χαρακτηρισμό
«φυσικώς γλυκύς», ενώ αν έχει γίνει λιάσιμο των σταφυλιών, μπορεί
να έχουν το χαρακτηρισμό «λιαστός». Στους οίνους αυτούς δεν
επιτρέπεται η γλύκανση με προσθήκη γλεύκους, συμπυκνωμένου ή όχι,
αλκοόλης ή αποστάγματος.Οι ΠΟΠ 
(ΟΠΑΠ
και ΟΠΕ) υπόκεινται σε δεσμεύσεις όσον αφορά τις ενδείξεις και
άλλες πληροφορίες που μπορούν να αναγράφουν στην ετικέτα. Οι
δεσμεύσεις αφορούν τους χρόνους παλαίωσης (οξειδωτικής, εντός
βαρελιού και αναγωγικής, εντός φιάλης), αλλά και τους
χαρακτηρισμούς που αφορούν την αμπελοοινική εκμετάλλευση που τους
παράγει. Στις δημοφιλείς ζώνες 
 αξιοποιείται
η διάταξη που επιτρέπει την ωρίμαση σε βαρέλια (πλην των ΠΟΠ
Σαντορίνη και ΠΟΠ Μονεμβασία-Malvasia), την εμφιάλωση (πλην ΠΟΠ
Μονεμβασία-Malvasia) και την αναγωγική παλαίωση και σε
εγκαταστάσεις εκτός ζώνης. Έτσι,
 παράγονται
και από επιχειρήσεις εκτός ζωνών, εφόσον συνεργάζονται με κάποιο
οινοποιείο εντός της εκάστοτε ζώνης. Οι
ΠΟΠ είναι
οι ΠΟΠ Αγχίαλος, ΠΟΠ Αμύνταιο, ΠΟΠ Αρχάνες, ΠΟΠ Γουμένισσα, ΠΟΠ
Δαφνές, ΠΟΠ Ζίτσα, ΠΟΠ Λήμνος, ΠΟΠ Μαντίνεια, ΠΟΠ Μαυροδάφνη
Κεφαλλονιάς, ΠΟΠ Μαυροδάφνη Πατρών, ΠΟΠ Μεσενικόλα, ΠΟΠ
Μονεμβασία-Malvasia, ΠΟΠ Μοσχάτος Κεφαλλονιάς, ΠΟΠ Μοσχάτος Λήμνου,
ΠΟΠ Μοσχάτος Πατρών, ΠΟΠ Μοσχάτος Ρίου Πατρών, ΠΟΠ Μοσχάτος Ρόδου,
ΠΟΠ Νάουσα, ΠΟΠ Νεμέα, ΠΟΠ Πάρος, ΠΟΠ Πάτρα, ΠΟΠ Πεζά, ΠΟΠ Πλαγιές
Μελίτωνα, ΠΟΠ Ραψάνη, ΠΟΠ Ρόδος, ΠΟΠ Ρομπόλα, ΠΟΠ Σάμος, ΠΟΠ
Σαντορίνη και ΠΟΠ Σητεία.


Οι οίνοι 
ΠΓΕ της Ελλάδας («Προστατευόμενης
Γεωγραφικής Ένδειξης») περιλαμβάνουν την κατηγορία ελληνικών οίνων
«Τοπικοί Οίνοι» και κάποιους από τους οίνους με
«Ονομασία κατά Παράδοση».


Κατά την ευρωπαϊκή και την ελληνική οινική νομοθεσία οι τοπικοί
οίνοι αποτελούν υπο-κατηγορία των επιτραπέζιων και έχουν αναπτυχθεί
πολύ, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Θεσπίστηκαν για να ενισχυθούν οι έννοιες της αυθεντικότητας και της
τυπικότητας και είχαν εξαρχής το δικαίωμα αναγραφής της χρονιάς της
εσοδείας και της ποικιλιακής σύνθεσης, ενώ γι’ αυτούς καθορίζονται
τόσο γεωγραφικά όρια, όσο και ποικιλιακές
συνθέσεις.


Αναλόγως του γεωγραφικού εύρους των ζωνών τους μπορούν να
διακριθούν σε 3 επίπεδα:• Οίνοι ΠΓΕ Διαμερισμάτων (Περιφερειών)


• Οίνοι ΠΓΕ Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Νομών)


• Οίνοι ΠΓΕ Περιοχών
Top