ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ

Lionel
Cusson

 Εκδόσεις: «Μορφωτικό Ίδρυμα
Εθνικής Τράπεζας»

 Ένα εντυπωσιακό ταξίδι,
που αναφέρεται στην Ιστορική εξέλιξη του ταξιδιού στον Αρχαίο
Κόσμο. 

Συγγραφέας ο
Lioner Cusson,
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, περιγραφή με μεγάλη
δεξιότητα. Τα κίνητρα, τις μεθόδους, τις διαδικασίες, τις δυσκολίες
και τους κινδύνους του ταξιδιού.
Ταξίδια στη Θάλασσα και στη στεριά, από την εποχή των Αρχαίων
Αιγυπτίων και μέχρι τον 6ο μ.Χ. αι. Αναφέρεται ακόμη στα
ήθη και έθιμα των ανθρώπων του Αρχαίου Κόσμου.
Το βιβλίο ξεκινά με τις απαρχές του ταξιδιού στην Εγγύς Ανατολή και
στην Ελλάδα. Ένα ολόκληρο κεφάλαιο αφιερώνετε στον Ηρόδοτο, τον
πρώτο ταξιδιωτικό συγγραφέα στον κόσμο. Αναφέρεται ακόμη στα
ταξίδια κατά τη διάρκεια των Ρωμαϊκών χρόνων, τις διακοπές, τα
πανδοχεία, τον τουρισμό, τα αξιοθέατα. και τα προσκυνήματα στους
Αγίους Τόπους.
Ένα απολαυστικό ανάγνωσμα για την Ιστορία του ταξιδιού.

Top