ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

Αν ακολουθήσετε τη ροή του ποταμού Λούσιου, 2χλμ., έξω από τη
Δημητσάνα, θα βρεθείτε στις πηγές του Άη Γιάννη. Eνα από τα λιγοστά
ανά τον κόσμο τέτοιου είδους μουσεία.

Το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, άρχισε να λειτουργεί το 1997,
έπειτα από 10 χρόνια έρευνας και ανακατασκευής από το Πολιτιστικό
Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, www.piop.gr.

Ο τόπος που επελέγη για το μουσείο είναι εκείνο το σημείο του
Λούσιου ποταμού, όπου οι νύμφες έλουσαν τον νεογέννητο Δία – πάντα
σύμφωνα με τη μυθολογία.

Σε αυτή την περιοχή από τον 16οαι. έως και τον
20οαι. λειτουργούσαν διάφορες προβιομηχανικές
εγκαταστάσεις, που ως κινητήρια δύναμη χρησιμοποιούσαν το νερό. Οι
εγκαταστάσεις αυτές κάλυπταν τις ανάγκες των χωριών αλλά και των
μοναστηριών ολόκληρης της ορεινής Γορτυνίας.

Το σημερινό μουσείο έχει πάρει τη θέση της μεγαλύτερης από τις
εκατό περίπου τέτοιου τύπου μονάδες που λειτουργούσαν. Στο κτίριο,
κατά την εποχή της λειτουργίας του, περιλαμβάνονταν ένας
αλευρόμυλος μαζί με νεροτριβή, βυρσοδεψείο και μπαρουτόμυλο.

 

Top