ΦΙΡΙΚΙ ΠΗΛΙΟΥ

Το φιρίκι Πηλίου είναι μήλο, μικρού έως μεσαίου μεγέθους, με
σχήμα επιμήκες κυλινδρικό, χρώμα πρασινοκίτρινο, με επίχρισμα
έντονα κόκκινο στην πλευρά που το βλέπει ο ήλιος, υψηλή σκληρότητα
σάρκας, γλυκιά και χυμώδη σάρκα και ιδιαίτερο έντονο άρωμα.
Καλλιεργείται στον ορεινό και ημιορεινό όγκο του Πηλίου από το 18ο
αιώνα και είναι προϊόν Π.Ο.Π. από το 2011.

Το Φιρίκι Πηλίου σε σχέση με τα φιρίκια που καλλιεργούνται σε
άλλες περιοχές είναι πιο μικρό και πιο επίμηκες. Έχει έντονο
κόκκινο χρώμα, πιο σκληρή και τραγανή
σάρκα
, καθώς λόγω του επικλινούς του εδάφους και του
παραδοσιακού αραιώματος έχει μεγαλύτερη έκθεση στον ήλιο. Επίσης,
έχει έντονο άρωμα, είναι αρκετά γλυκό και χυμώδες.
Όλα αυτά, το καθιστούν ξεχωριστό και δεν είναι
τυχαίο ότι απολαμβάνει μεγάλη προτίμηση στην αγορά.

Η οριοθετημένη ζώνη παραγωγής χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλό
υψόμετρο (300-900 μέτρα), ήπιο κλίμα, δροσερό θέρος, μικρές
διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, αυξημένη σχετική υγρασία (60,9%) και
μεγάλη ηλιοφάνεια (210 ώρες/μήνα). Η γειτνίαση των καλλιεργειών με
δασικές εκτάσεις καστανιάς-οξιάς και κουμαριάς, δημιουργεί ελαφρά
και καλής γονιμότητας εδάφη, πλούσια σε οργανική ουσία.

Οι παραγωγοί, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία τους,
πραγματοποιούν με το χέρι και με ιδιαίτερη φροντίδα τις εργασίες
της αραίωσης, του κλαδέματος, αλλά και της συγκομιδής,
εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα, διατηρησιμότητα και υψηλή ποιότητα
του καρπού.Το Φιρίκι Πηλίου δίνει σοδειά κάθε δεύτερο χρόνο. Η
καρποφορία ξεκινά μετά το 6ο έτος από τη φύτευση και
εξελίσσεται σε δένδρο μεγάλης ανάπτυξης.

Οι καρποί συγκεντρώνονται στο χωράφι, συσκευάζονται σε πλαστικές
κλούβες ή ξυλοκιβώτια και οδηγούνται προς αποθήκευση σε ψυκτικούς
θαλάμους με στόχο να προστατευθεί καλύτερα η ποιότητα και η
αυθεντικότητα του προϊόντος. Κατόπιν συσκευάζονται και διατίθενται
στην αγορά. Η δυνατότητα επανασυσκευασίας δεν απαγορεύεται εκτός
της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής, προκειμένου να
εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της αγοράς και η προώθηση του
προϊόντος.

Top