ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ

Ο νομός Κιλκίς, το βορειότερο άκρο της Ελλάδας, ανήκει στην Κεντρική Μακεδονία. Συνορεύει με τους νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Σερρών, ενώ στα βόρεια συνορεύει με τη FYROM. Έχει τα βουνά Πάικο, Κρούσια και μέρος του Μπέλλες, έχει τρεις λίμνης, τη Δοϊράνη, την Πικρόλιμνη και τη λίμνη Μεταλλείου, καθώς και δύο ποτάμια, τον Αξιό και τον Γαλλικό.

Top