ΜΥΣΤΡΑΣ

ΜΥΣΤΡΑΣ

Μέσα στα τείχη του Μυστρά αναβιώνουν έξι
αιώ­νες πλούσιας και σημαντικής ιστορικής δια­δρομής, που διατήρησε
ζωντανό τον ελληνικό πολιτισμό σε μια μακραίωνη σκοτεινή του
περίοδο (1200-1830).

Στην κορυφή του λόφου του Μυστρά, σε μια βόρεια
πλαγιά του Ταΰγετου, ο Φράγκος ηγεμόνας Γουλιέλμος Βιλεαρδουΐνος
έχτισε το 1249 το Οριόκαστρο, το «ωραιότερο κάστρο της
Πελοποννήσου»
, όπως το έλεγαν. Πιάστηκε όμως αιχμάλωτος από
τους Βυζαντινούς και για να κερδίσει την ελευθερία του, υποχρεώθηκε
να τους το παραδώσει.

Χάρη στη διοίκηση των Κατακουζηνών και
των Παλαιολόγων, ο Μυστράς εξελίχθηκε σε σημαντικό πολιτιστικό
κέντρο και εκεί ιδρύθηκε το Δεσποτάτο του Μορέως (1348-1460). Το
οχυρό μεταμορφώθηκε σε μια μεγάλη βυζαντινή καστροπολιτεία με
παλάτια, αρχοντικά, μεγαλοπρεπείς εκκλησίες και
μοναστήρια.

Με την πτώση της Κωνσταντινούπολης η
Πελοπόννησος έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Τον 17οαι. ο
Μυστράς κατακτήθηκε από τους Ενετούς, αλλά οι Τούρκοι επέστρεψαν το
1715. Η καστροπολιτεία κατάφερε να διατηρηθεί μέχρι το 1825, οπότε
καταστράφηκε ολοσχερώς από τα αιγυπτια­κά στρατεύματα του Ιμπραήμ
πασά, που προσπάθησε να καταπνίξει την ελληνική επανάσταση. Ο
Μυστράς ερημώθηκε και δεν ξανακατοικήθηκε, αφού λίγο αργότερα
χτίστηκε η νέα Σπάρτη.

ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ: Η ερειπωμένη
πόλη χωρίζεται σε τρία επίπεδα: στην Κά­τω Πόλη (Κάτω Χώρα), στην
Άνω Πόλη (Πάνω Χώρα) και στο Κάστρο, στην κορυφή του λόφου.
Ξεκινήστε νω­ρίς το πρωί την περιήγηση σας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι
θα χρειαστείτε τουλάχι­στον 3 ώρες.

ΚΑΤΩ ΠΟΛΗ: Πρόκειται για
συνοικίες που δημιουργήθηκαν τον 13οαι., όταν άρχισε να
αναπτύσσεται η πόλη και να συρ­ρέουν πληθυσμοί από την
κατεστραμμένη Σπάρτη και τα γύρω χωριά. Η Κάτω Πόλη οχυρώθηκε
επίσης, αλλά και επί Τουρκοκρατίας συνεχίστηκαν να χτίζονται σπίτια
και εκτός των τειχών, στην Έξω Πόλη ή Έξω Χώρα.

ΑΝΩ ΠΟΛΗ: Εδώ ζούσαν οι
εκπρόσωποι των ανώτερων τάξεων του Μυστρά. Στο βόρειο μέρος
χτίστηκαν τα σπίτια των αρχόντων και στο νότιο τα σπίτια των αστών.
Στην Άνω Πόλη μπορείτε να πάτε με τα πόδια από την Κάτω Πόλη, μέσω
της πύλης της Μονεμβασιάς, αλλά και με το αυτοκί­νητό σας. Υπάρχει
δρόμος που οδηγεί στην κύρια είσοδο της Άνω Πόλης.

ΚΑΣΤΡΟ: Για την ανάβαση
απαιτείται μισή περίπου ώρα. Όταν φτάσετε, εκτός από την περιήγηση
στο ερειπωμένο οχυρό, σας περιμένει εντυπωσιακή θέα στη γύρω
περιοχή.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ (Άγιος Δημήτριος,
13οςαι.):
Πανέμορφη, μεγαλόπρεπη βασιλική, με
αξιόλογες τοιχογραφίες. Στο διώροφο κτίριο της δυτικής πτέρυγας
στεγάζεται και το μικρό Βυ­ζαντινό Μουσείο, με ενδιαφέροντα γλυπτά,
επι­γραφές, βυζαντινές εικόνες και με τα οικόσημα της Ισαβέλλας
Λουζινιάν, συζύγου του Μιχαήλ Κατακουζηνού.

Η εκκλησία της
Ευαγγελίστριας (15οςαι.):
Με αξιόλογες
τοιχογραφίες της εποχής.

Η εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων:
Σταυροειδής οκταγωνικός ναός του 13ουαι., με εξαιρετική
αρχιτεκτονική και γλυπτό διάκοσμο. Η κάποτε αξιό­λογη ζωγραφική
διακόσμηση του ναού βρίσκεται σήμερα σε κακή κατάσταση.

Παναγία Οδηγήτρια ή Αφεντικό (αρχές
14ουαι.):
Ναός σπάνιας αρχιτεκτονικής. Διώροφος
πεντάτρουλος, αλλά και σταυροειδής, με ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες
και γλυπτό διάκοσμο.

Μονή Παντάνασσας
(15οςαι.):
Η καλύτερα διατηρημένη μονή του
Μυστρά. Με κεραμοπλαστική διακοσμητική και τοιχογραφίες του 1428,
τις οποίες αφιέρωσε στην Παναγία ο Ιωάννης Φραγκόπουλος.

Μονή Περιβλέπτου
(14οςαι.):
Σώζε­ται κυρίως ο ναός, που είναι
διακοσμημένος με τις ωραιότερες τοιχογραφίες του Μυστρά.
Φιλοτεχνήθηκαν επί βασιλείας του Μιχαήλ Κατακουζηνού.

Ο ναός του Αγίου Ιωάννη: Δείτε
την εξαι­ρετική τοιχογραφία της Σταύρωσης (15οςαι.).

Ο ναός της Αγίας Σοφίας (1350):
Απλός δίστυλος ναός του 1350, ασυνήθιστης βυζαντινής
αρχιτε­κτονικής.

Το ανάκτορο του δεσπότη:
Τεράστιο, ερειπωμένο σύμπλεγμα παλατιών. Η βορειοανατολική πτέρυγα
χτίστηκε από τους Κατακουζηνούς (13οςαι.) και η
βορειοδυτική από τους Παλαιολόγους (15οςαι.).

Οικία Φραγκόπουλου (αρχές 15ουαι.): Εδώ
έμενε ο Ιωάννης Φραγκόπουλος, σημαντι­κός παράγοντας του
δεσποτάτου.

Top