ΨΩΜΙ: ΑΡΤΟΣ ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ

ΑΡΤΟΣ ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ

Στον χριστιανισμό εμφανίζεται να έχει σπουδαίο ρόλο τόσο στην
Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, όσο και στο τελετουργικό της Θείας
Λειτουργίας.

Το «μάννα» εξ ουρανού, ένα είδος ψωμιού που έστειλε ο
Θεός στους Ισραηλίτες  που με αυτό επιβίωσαν όταν έφυγαν με
τον Μωυσή από την Αίγυπτο και βρέθηκαν στην έρημο.

Το θαύμα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, που με τους πέντε άρτους
και δύο ψάρια χόρτασε πέντε χιλιάδες ανθρώπους.Επίσης ο Χριστός
παρομοίαζε τον εαυτό του στους μαθητές του, σαν άρτο τον οποίο
όποιος τον τρώει θα έχει ζωή αιώνια.

Ο μεγαλύτερος συμβολισμός όμως γίνεται στον Μυστικό Δείπνο, όπου
ο Ιησούς ευλόγησε το ψωμί το έκοψε σε κομμάτια και είπε
«Λάβετε, φάγετε τούτο εστί το σώμα μου». Τέλος, στην
προσευχή, που έδωσε ο ίδιος ο Χριστός, υπάρχει αίτημα για τον
«Άρτον τον Επιούσιον».

Στην εκκλησία χωρίς άρτο δεν είναι δυνατόν να τελεστεί Θεία
Λειτουργία. Ο άρτος αποτελεί μαζί με το κρασί τα συστατικά της
Θείας Κοινωνίας, όπου συμβολίζουν το Σώμα και το Αίμα του
Κυρίου.

Το
πρόσφορο κατέχει μία πολύ κεντρική θέση στην εκκλησιαστική ζωή της
Ορδόδοξης Εκκλησίας, καθώς αποτελεί με πολλούς τρόπους σημείο
αναφοράς για τον καθένα από εμάς.

Το
προσφέρουν οι Χριστιανοί για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας.
Είναι η αντιπροσφορά μας στον Κύριο για τις δικές του πολλές και
ιδιαίτερες δωρεές.

Μάλιστα
η εκ σίτου προσφορά μας έχει και αυτόν τον Συμβολισμό. Όπως οι
κόκκοι του σιταριού αλέστησαν και έγιναν όλοι μαζί αλεύρι με το
οποίο ζυμώθηκε η προσφορά, έτσι και ένας-ένας όλοι (εμείς) οι
πιστοί συγκεντρωμένοι κατά την Θεία Λειτουργία κοινωνούντες του
Σώματος και Αίματος του Χριστού γινώμεθα ένα μαζί του.

Η τελετή αρτοκλασίας είναι παλαιότατη λειτουργική πράξη και έχει
τις ρίζες της στους Αποστολικούς Χρόνους.Θεωρείται κατάλοιπο από
τις αγάπες, τα κοινά γεύματα των πρώτων χριστιανών.Τους άρτους
συνοδεύει οίνος και έλαιον για να ευλογηθούν.

Η αρτοκλασία γίνεται συνήθως στις θρησκευτικές γιορτές, στον
εορτασμό της μνήμης των Αγίων, ανήμερα πριν ή μετά την Θεία
Λειτουργία ή την παραμονή στον Έσπερινό. Κατά την αρτοκλασία ο
ιερέας ευλογεί τους προσφερόμενους πέντε άρτους σε ανάμνηση του
Θαύματος του Χριστού.

Top